Felelősségkizárási nyilatkozat

Az alábbi felelősségkizárási nyilatkozat része honlapunknak!

 

Címzettek

Weboldalunkat és az azon található termékkínálatot az Európai Unió internetes felhasználóinak szántuk. Tevékenységünk középpontjában Magyarország internetes felhasználói állnak.

 

Online kínálatunk tartalma

A weboldalon található információk időszerűségéért, pontosságáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért felelősséget nem vállalunk. Minden olyan anyagi vagy más jellegű kár esetén, amely az online információk helyes vagy helytelen felhasználásából ered, kizárt bármilyen kötelezettségteljesítési igény cégünkkel szemben, kivéve azokat az eseteket, amikor részünkről bizonyítható szándékosságon alapuló, vagy súlyos gondatlanságból adódó mulasztásra derül fény.

Használat előtt, kérjük, olvassa el a tőlünk beszerzett termékek használati utasítását!

 

Hivatkozások és Linkek/ Bannerek

Honlapunk használata során más szolgáltatók oldalaihoz is hozzáférhet (hiperlinkek). Az ott található információkért csak abban az esetben vállalunk felelősséget, ha az illegális vagy bűnözői tartalomról tudomásunk van, valamint rendelkezünk a szükséges technikai eszközökkel, hogy a jogellenes tartalmak felhasználását megakadályozzuk. A linkek tartalmát a weboldalunkra való felkerülés időpontjában alaposan átvizsgáltuk, mely során törvénybe ütköző tartalmat nem találtunk. Az időközben módosított linkek tartalmáért azonban felelősséget nem vállalunk. Az internetes technológia különleges természetéből adódóan nem garantálhatjuk a honlapunkon található információk helyességét vagy integritását. Külső weboldalokra vezérlő linkek (hiperlinkek vagy hirdetőszalagok) felelősségünk hatáskörén kívül esnek, ezért ezek tartalmáért csak a az éppen aktuális üzemeltető vonható felelősségre. Kijelentjük, hogy a weboldalunkra való felkerülés időpontjában ezen belinkelt oldalak törvénybe ütköző rendellenességet nem tartalmaztak. A belinkelt, csatolt oldalak tartalmára vagy szerzőségére vonatkozóan nincs befolyásunk. Ezért határozottan elhatárolódunk minden olyan belinkelt oldal tartalmától, amely megjelenését követően módosult. Mitöbb, külső weboldalak tartalmát nem tekintjük magunkénak.

 

Ajánlatok módosítása

Minden ajánlat kötelezettség nélkül módosulhat. Fenntartjuk annak jogát, hogy az oldal bizonyos részeit vagy a teljes ajánlatot előzetes bejelentés nélkül módosítsuk, kiegészítsük vagy töröljük. Ajánlataink a készletek függvényében változhatnak.

 

Szerzői jogok védelme

Minden közzététel esetén törekszünk a grafikai elemeket, hanganyagokat, videófelvételeket és szövegeket védõ szerzõi jogok betertására, illetve igyekszünk kizárólag saját elõállítású, vagy jogi értelemben szabadon felhasználható anyagokra támaszkodni. A honlapunkon található esetlegesen harmadik fél által lajstromozott márkák és védjegyek szerepeltetése megfelel a védjegytörvény és a tulajdonjog mindekori hatályos rendelkezéséinek. Önmagában a megnevezésbõl nem következik, hogy egy adott márkajel jogi oltalom alatt áll, vagy sem! Minden jogot fenntartunk az általunk készített és nyilvánosságra hozott objektumokhoz kapcsolódóan. A honlapon található grafikai elemek, hanganyagok, videófelvételek és szövegek sokszorosítása vagy elektronikus, illetve nyomtatott formában történõ egyéb felhasználása kizárólag a kifejezett hozzájárulásunk esetében engedélyezett.

 

Alkalmazandó jog

Honlapunk megfelel Magyarország törvényeinek.

 

A felelősségkizárási nyilatkozat jogi hatálya

Ez a felelõsségkizárási nyilatkozat honlapunk integráns részének tekintendõ, amelyre az ezen oldalra történõ internetes hivatkozások is utalnak. Amennyiben az itt található szöveg egyes tartalmi vagy alaki kellékei a törvényi feltételeknek nem, többé nem, esetleg csak részben tesznek eleget, az nem érinti a dokumentumban szereplõ többi állítást sem tartalmában, sem érvényességében.